Creatief denken is een waardevolle vaardigheid die je op de werkplek dient aan te moedigen en te gebruiken.
Nieuws

Creatief denken: waardevol op je werk

Belonen van creatief denken is een geweldige manier om medewerkers te inspireren.

Als leider ben je in de positie om vragen te stellen die de ander stimuleren tot zelfonderzoek, creatief denken en probleemoplossing.” (Chris Hutchinson, Ripple: A Field Manual for Leadership that Works)

Creatief denken biedt aanzienlijke voordelen voor het bedrijf én voor het individu. Het is dan ook een cruciale eigenschap die iedereen zou moeten ontwikkelen en benutten.

Maar wat bedoelen we precies met creatief denken? Feit is dat we hier niet met de zoveelste hype of trend te maken hebben, maar met een houding met een lange historie. Zo legde Leonardo da Vinci met zijn principes voor de ontwikkeling van dagelijkse genialiteit al de basis voor het concept van creatief denken.

Veel wetenschappers en kunstenaars hebben hun voordeel gedaan met deze bijzondere eigenschap die je zou kunnen beschrijven als “een verfrissende kijk op problemen of situaties die tot onorthodoxe oplossingen leidt. Het kan worden gestimuleerd door zowel een ongestructureerd proces, zoals brainstormen, als een meer gestructureerd proces, zoals lateraal denken”.

Een ander interessant aspect van creatieve ideeënvorming is dat je het kunt opdelen in divergerende (uiteenlopende) en convergerende (samenkomende) processen en dat je kunt kiezen voor het proces dat het best bij je eigen doelen aansluit:

  • Divergent denken – het intellectuele vermogen om een reeks originele, verschillende en complexe ideeën te ontwikkelen
  • Convergent denken – het intellectuele vermogen om ideeën kritisch en logisch te beoordelen, en er de beste optie uit te kiezen

Aanmoedigen tot creatief denken op de werkplek resulteert in een vruchtbaar denkklimaat voor het genereren van nieuwe ideeën, visies en gedachten. In een creatieve sfeer voelen professionals zich doorgaans relaxter, opener en vrolijker. Het is daarom van belang creatieve denkwijzen te ontwikkelen als je zakelijke doelen en successen wilt realiseren.

Hoe kun je creatief denken op de werkplek bevorderen?

  • Zorg voor diversiteit

Creativiteit bloeit waar diversiteit kan gedijen. Heterogene teams van professionals met uiteenlopende achtergronden, ideeën en opvattingen zijn een uitstekende basis voor verrijkende brainstormsessies.

  • Zorg voor een rustige, positieve werksfeer

Creatief denken verdraagt zich slecht met een gespannen of formele omgeving. De techniek vraagt om een speelse, ontspannen sfeer. Als de onderbouwing en doelen voor alle medewerkers duidelijk zijn gecommuniceerd, is er weinig risico dat mensen de kantjes er vanaf gaan lopen. Zo hanteert Google een “20%-beleid, dat voorschrijft dat medewerkers 20% van hun werktijd besteden aan persoonlijke projecten die creativiteit bevorderen”.

  •  Moedig teamwork aan 

Teamwork is een belangrijke succesfactor voor creatief denken, als we bedenken dat het doel is ideeën uit te wisselen, die van je collega’s op waarde te schatten en die van jezelf te verdedigen. Het is dus zeker geen individueel, geïsoleerd proces. Een natuurlijke, respectvolle uitwisseling van meningen en ideeën is de ideale katalysator.

  •  Inspireer medewerkers door creativiteit te belonen

Het passend belonen van werknemers voor hun creatieve bijdragen geeft ze het gevoel dat het creatieve proces geen spelletje is, maar een originele en andere manier om nieuwe doelen te bereiken. Zorg dat mensen zich geïnspireerd voelen en deel van een groter creatief proces.

 

Meer weten over creativiteit-gerelateerde onderwerpen? Lees dan onze blogposts. Veel plezier!