Deze kwaliteiten, die in alle functies en werkplekken terugkomen, zijn een must-have voor elke werknemer
Carrièretips

Employability skills: overdraagbare vaardigheden die het imago van de kandidaat versterken

Deze kwaliteiten, die in alle functies en werkplekken terugkomen, zijn een must-have voor elke werknemer

Werkgevers zijn altijd op zoek naar kandidaten die een breed scala aan vaardigheden hebben dat verder gaat dan de baanspecifieke skills. Deze kwaliteiten en talenten die de formele vereisten voor de baan overtreffen, worden employability skills genoemd en worden voor veel verschillende functies gevraagd.

Volgens The Business Dictionary zijn employability skillseen groep essentiële vaardigheden die betrekking hebben op de ontwikkeling van een kennisbasis, expertiseniveau en mentaliteit en die steeds belangrijker worden om succesvol te zijn in de moderne arbeidsmarkt. Employability skills worden in de regel als fundamenteel voor veel banen beschouwd en zijn daardoor noodzakelijk geworden voor het succes van een werknemer op ieder niveau binnen een bedrijfscontext”.

Employability skills (ook wel inzetbaarheids- of job-readiness vaardigheden genoemd) verwijzen in de praktijk naar een reeks overdraagbare softskills en persoonlijke kwaliteiten, waardoor een persoon goed met anderen kan samenwerken, zijn kennis en ervaring gebruikt om oplossingen te bieden en in iedere werkomgeving past. In tegenstelling tot professionele kwaliteiten zijn inzetbaarheidsvaardigheden niet aan een specifiek beroep verbonden, maar zijn zij algemeen van aard en gemeenschappelijk voor alle functies en werkplekken in elke marktsector.

Welke vaardigheden vallen onder het concept inzetbaarheid en zou je daarom moeten ontwikkelen? De lijst is lang, maar de meest overdraagbare skills kunnen in tien categorieën worden samengevat:

  • communicatie
  • teamwork
  • probleemoplossing en veerkracht
  • initiatief en ondernemingszin
  • planning en organisatie
  • zelfmanagement
  • aanpassingsvermogen en samenwerking
  • leervermogen
  • technologie
  • leiderschap

 

Tot de belangrijkste skills behoren de vaardigheden die te maken hebben met teamwork, probleemoplossing en zelfmanagement.

Teamwork

Teamwork staat voor het vermogen om goed overweg te kunnen met je collega’s en samen te werken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. De term synergie is dan ook een buzzwoord geworden. De kracht van samenwerking mag nooit worden onderschat: goed functionerende teams leveren betere resultaten op en bereiken veel meer dan wanneer de afzonderlijke leden de taak in hun eentje zouden uitvoeren. Teamwork betekent goed kunnen samenwerken met mensen met een verschillende achtergrond, leeftijd, religie en politieke overtuiging. De verantwoordelijkheid voor de resultaten wordt gedeeld en daarom is er voor samenwerking wederzijds respect en herkenning van de sterke en zwakke punten van de teamleden vereist.

Probleemoplossing en veerkracht

Maar liefst 62% van de recruiters ziet probleemoplossing als een “vaardigheid op grond waarvan je wordt aangenomen”. Probleemoplossing scoort dan ook zeer hoge punten scoort bij HR-managers. Alle ondernemingen komen obstakels tegen, zowel op macro- als op microniveau, dus om in een goed blaadje bij HR te komen staan, moet een werknemer in staat zijn met meerdere ideeën te komen, snel het probleem op te lossen, hindernissen aan te pakken en de juiste instelling te tonen. Probleemoplossende capaciteiten omvatten het vermogen om feiten en cijfers te analyseren, uitdagingen en doelstellingen te bepalen, de vooruitgang te beoordelen, oplossingen te bieden en onder druk te werken.

Veerkracht is de “rubberen-balfactor: het vermogen om terug te veren in geval van tegenslagen. Het is de capaciteit om de onvermijdelijke uitdagingen, problemen en tegenslagen die je tegenkomt aan te gaan en te overwinnen en hierdoor sterker te worden”. Dit is een vaardigheid waar werkgevers de laatste tijd steeds meer op letten. Er wordt zeker niet van je verwacht dat je een gevoelloze “robot” bent, maar als kandidaat moet je laten zien dat je positief op uitdagingen reageert en in staat bent om strategieën te ontwikkelen om problemen te beheren.

Zelfmanagement

Je werk succesvol managen om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken, je activiteiten prioriteren, je tijd doeltreffend indelen – dit zijn allemaal kwaliteiten die tot het zelfmanagement van een werknemer behoren, wat door recruiters zeer gewaardeerd wordt. Hieronder valt ook het vermogen om initiatief te nemen, je flexibiliteit en betrouwbaarheid te tonen en creatief na te denken over mogelijke verbeteringen. Zelfmanagement geeft je “de middelen om  tijdverlies tot een minimum te beperken en binnen een bepaald tijdsbestek kwalitatief hoogstaand werk af te ronden” – wat ertoe kan leiden dat je prachtige banen aangeboden krijgt.

 

Ga naar onze laatste skills-gerelateerde blogposts!