Genderkloof op de arbeidsmarkt Women in Digital
Nieuws

Genderkloof op de arbeidsmarkt: Women in Digital

De genderkloof op de arbeidsmarkt is zich aan het sluiten, maar niet snel genoeg. We bekijken hoe het ervoor staat in de technologische en digitale sector en hoe vrouwen kunnen worden aangemoedigd om deze sectoren te verkennen.

Het Eurofound heeft een onderzoek gedaan naar de genderkloof op de arbeidsmarkt in heel Europa. Het ontdekte dat de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt is gestegen met 70% (59,64%), wat nog maar 10% onder de participatie van mannen is (70,1%).

De kosten van een lagere arbeidsparticipatie van vrouwen worden geschat op 370 miljoen Euro. Het is van essentieel belang dat we dit inzien en praktische oplossingen bedenken om gelijkheid in het personeelsbestand te bewerkstelligen. Er ligt een schat aan mogelijkheden in de snelgroeiende technologische en digitale sector.

Zich aansluiten bij een ondersteunend netwerk

Veel vrouwen zijn gedwongen om naast hun werk ook het hele huishouden op zich te nemen. Werknemers moeten zo worden heropgevoed dat ze hier niet alleen rekening mee houden, maar ook inzien dat dit probleem invloed op henzelf heeft Het is bekend dat in de technologische sector een probleem met genderdiversiteit bestaat.

Deze sector biedt echter wel de flexibiliteit die voor veel vrouwen interessant zou moeten zijn. Veel bedrijven zetten zich ervoor in om de kloof te dichten en de onbalans te corrigeren.

Vrouwen die naar werk zoeken in de technologische of digitale sector kunnen hun kansen op die baan vergroten door het volgende te doen:

1. Zich aansluiten bij een ondersteunend netwerk

Jobrapido heeft Women in Digital opgezet, om te netwerken, vacatures te delen en elkaar te inspireren. Er is ook Ada’s list, oorspronkelijk een groep in Londen voor vrouwen in de tech-sector. Het is snel een wereldwijd netwerk geworden van vrouwen die vacatures delen, elkaar adviseren en meningen uitwisselen over de status van de gendergelijkheid in de sector.

Richt hoog

2. Richt hoog

Onderzoeken tonen aan dat vrouwen ernaar neigen om hun prestaties en ervaring te bagatelliseren bij het solliciteren. Solliciteer niet alleen op banen waarvoor je gekwalificeerd bent, maar solliciteer op uitdagende functies bij interessante bedrijven.

De meeste vaardigheden en kennis kan je tijdens je werk opdoen.

Laat je niet afschrikken

3. Laat je niet afschrikken

Ervaring is niet het enige dat telt in digitale en tech-banen. Kijk maar naar deze vrouwen met onconventionele achtergronden die nu in de technologie werken. Het geweldige van deze sectoren, is dat ze betrekkelijk nieuw zijn, zodat er heel veel opleidingskansen, spoedcursussen en mogelijkheden voor avondonderwijs zijn waarmee je je vaardigheden kunt bijspijkeren.

Tenslotte is er een enorme financiële stimulans voor het verbeteren van de genderkloof op de technologie- en digitale arbeidsmarkt. Het aantal groepen en netwerken zal blijven stijgen om vrouwen aan te moedigen om in deze sectoren te gaan werken. Neem een kijkje op ‘Women in Digital’ op Lean InTumblr en Linkedin.