Werkgelegenheid voor vrouwen en genderstereotypen: de enquête van Jobrapido
Nieuws

Werkgelegenheid voor vrouwen en genderstereotypen: de enquête van Jobrapido

In verband met de Internationale Vrouwendag, die dit jaar het thema #BalanceforBetter heeft, proberen we te begrijpen waar we staan met gelijkheid op het werk.

Zijn mannen beter dan vrouwen in bepaalde functies? Heeft het mannelijk geslacht meer aanleg voor bepaalde werkgebieden? Is het even gemakkelijk voor een man als voor een vrouw om het juiste evenwicht tussen werk en privéleven te vinden?

Dit zijn een paar van de vragen die Jobrapido in Nederland aan een steekproef van meer dan 594 respondenten ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag heeft gesteld. Doel van de enquête: vaststellen wat de meest diepgewortelde genderstereotypen zijn en of (en in hoeverre) mannen en vrouwen de aanhoudende genderdiscriminatie op het werk anders ervaren.

Het idee voor het onderzoek is ontstaan in verband met de viering van 8 maart. Op de vraag “Vind je het belangrijk dat er in Nederland een feestdag aan de vrouw is gewijd?”, gaf 56,82% van de mannen en 61,94% van de vrouwen een bevestigend antwoord. Maar tegelijkertijd is meer dan de helft van de ondervraagde mannen (55,28%) van mening dat er geen ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkplek bestaat, terwijl 51,36% van de ondervraagde vrouwen het tegendeel beweert.

Het verschil tussen de twee geslachten komt duidelijker naar voren bij thema’s als de toegang tot beroepsmogelijkheden en het work-life evenwicht. Terwijl 67,33% van de mannen meent dat het voor beide geslachten moeilijk is om een evenwicht tussen werk en privéleven te vinden, zegt 41% van de vrouwen hier meer moeite mee te hebben dan mannen.

Zijn mannen geschikter voor bepaalde functies dan vrouwen? Voor 10,98% van de respondenten is het antwoord bevestigend, terwijl 5,68% van mening is dat bepaald werk alleen door vrouwen kan worden gedaan. Het percentage respondenten dat meent dat er geen banen zijn die uitsluitend door één geslacht kunnen worden uitgevoerd, is 28,04%.

Het lijkt er dus op dat mannen genderdiscriminatie gedeeltelijk, ook onbewust, als een feit van de sociale werkelijkheid ervaren, en deze daarom niet waarnemen. De situatie is totaal anders voor vrouwen, die deze discriminatie dagelijks en rechtstreeks ervaren.

Gendergelijkheid lijkt dus nog ver weg en het werken aan onszelf en aan onze – bewuste en onbewuste – vooroordelen is zeker de eerste fundamentele stap in de goede richting.