How to support your employees
Nieuws

Je team door organisatieveranderingen leiden: de beste HR-strategieën

Hoe jij je werknemers kunt ondersteunen in tijden van overgang en herstructurering

Bedrijven maken voortdurend organisatieveranderingen door – dit is een natuurlijk onderdeel van bedrijfsontwikkeling, dat iedere verschuiving binnen de werkomgeving kan betreffen. Of het nu om een nieuw leiderschap, een algemene reorganisatie, een fusie, een recente overname, inkrimping, veranderingen in de regelgeving of een andere overgang gaat, een bedrijf moet deze verandering zo probleemloos mogelijk ondergaan, hoewel het vaak een uitdaging en verwarrend voor de werknemers kan zijn. Als mensen hunkeren we naar stabiliteit, dus wanneer de status quo geraakt wordt, krijgen we onvermijdelijk last van bezorgdheid, angst en een laag moreel.

Als HR-manager heb je de taak het team te ondersteunen tijdens de verandering, wat een groot aantal uitdagingen voor het leiderschap, onzekerheid en algemene spanningen op kantoor met zich meebrengt. Je werknemers kunnen de resultaten van de overgang namelijk niet voorspellen, waardoor ze minder vertrouwen in de toekomst hebben. Gelukkig blijkt uit onderzoeken dat actief omgaan met verandering een manier is om de kans op succes van de ingevoerde wijzigingen te verhogen.

Het is belangrijk je team eraan te herinneren dat verandering eigenlijk een norm is – een instrument om aan de markteisen te kunnen voldoen en om verbeteringen en groei te stimuleren. Leg uit dat de overleving en ontwikkeling van een onderneming de kracht vereisen om onzekerheden te overwinnen en maak een plan om dit te bewerkstelligen. De auteurs van Entrepeneur merken op dat “bijna 90% van Britse managers die aan het onderzoek van de Economist Intelligence Unit hebben deelgenomen, organisatorische wendbaarheid als een vitale factor voor bedrijfssucces beschouwt”. Maar bedenk dat je werknemers waarschijnlijk geen volledig beeld van de situatie hebben en daarom een zekere mate van weerstand tegen iedere verandering kunnen tonen.

Je kunt hun stemming, betrokkenheid en productiviteit goed op peil houden door de visie van het bedrijf vollediger, transparanter en duidelijker te maken, en door het team bij het proces te betrekken. Hier volgen enkele van de beste strategieën om werknemers in tijden van verandering te leiden, ze goede begeleiding te bieden en te helpen om de komende verschuivingen te omarmen.

 

Houd regelmatig statusupdate-vergaderingen en ga het onderwerp onmiddellijk aan

Het is van belang de zogenaamde veranderingscommunicatie regelmatig en openhartig te doen verlopen. Geef het personeel informatie over de details en het verloop van de transformatie, beantwoord vragen, maak in iedere fase alles bekend wat je op dat moment bekend kunt maken. De American Management Association schrijft: “Als je van je werknemers verwacht dat ze veranderen, moeten zij de visie van het management begrijpen en vooral hoe de verandering voordelen voor de organisatie brengt. Is dit niet het geval, dan krijg je ongemotiveerde werknemers die zich tegen verandering verzetten in plaats van deze te omarmen”.

 

Ontwikkel een plan met de volgende stappen, deel een overtuigende strategische visie

In tijden van verandering willen personen in een onzekere situatie een volledig beeld hebben van wat de toekomst zal brengen. Stel de volgende stappen vast en geef je werknemers het ‘big picture’-verhaal: dit moet beginnen met een overzicht van je strategische missie, gevolgd door een overtuigende en inspirerende toekomstvisie. Zoals Fast Company aanraadt, “moeten mensen het ‘waarom‘ meerdere keren horen, en als arbeidsprocessen of functies veranderen, zorg er dan voor dat je een veranderingsplan hebt dat deze veranderingen herkent en mensen helpt hiermee om te gaan. Maak de leden van je team duidelijk dat ze van vitaal belang zijn voor het succes van de verandering”.

 

Betrek de werknemers in het transformatieproces

Werknemers moeten zich een weg banen door de transitie en het is jouw rol om als slimme facilitator op te treden. Geef je werknemers beslissingsbevoegdheid, betrek ze samen met het top- en middenmanagement in het proces, zodat iedereen de betekenis van zijn of haar verschuivende rol inziet. Naarmate je bedrijf zijn actieplan ontwikkelt, verzamel jij veel statistieken over bedrijfsstructuren, processen en strategieën om te begrijpen wat moet blijven zoals het is en wat moet worden veranderd. Maar vergeet niet om rekening te houden met de wensen en behoeften van de werknemers. Geef ze de kans om feedback en voorstellen kenbaar te maken. Zoals Harvard Business Review stelt, “een andere manier om de betrokkenheid en inzet van de werknemers te stimuleren, is je waardering te tonen voor de personen die de verandering omarmen en het gewenste gedrag aan de dag leggen”. Als je bijvoorbeeld bezig bent met wijzigingen aan het bedrijfsbeleid, overweeg dan de werknemers die uitblinken in het toepassen van de nieuwe regels, te prijzen.

 

Bied de werknemers ondersteuning

Verandering kan een intimiderende ervaring zijn – ondersteun als HR-manager je personeel gedurende het hele proces. Organiseer één-op-één gesprekken, toon empathie, geef waardevolle suggesties voor het omgaan met veranderingen in de werkstroom, overweeg ervaringsgerichte leeroefeningen en teambuildingactiviteiten te organiseren – deze kunnen van grote hulp zijn doordat werknemers zich verbonden zullen voelen door gemeenschappelijke ervaringen en nuttige adviezen uit te wisselen.

 

Ben jij een recruiter, op zoek naar de meest geschikte kandidaten? Vind de toptalenten voor jouw bedrijf via onze website: wij hebben technologie, wetenschappelijke data-analyse en marketing verenigd om je mensen – geen klikken – te brengen. Jobrapido is een leidende internationale banenzoekmachine met het beste aanbod werkzoekenden dat perfect is voor de doelstellingen van jouw bedrijf.