conflicthantering op het werk
Carrièretips

Vraag het de expert: conflicthantering op het werk

Conflicten horen bij het leven, al proberen veel mensen ze te vermijden. Velen van ons zien een conflict als iets negatiefs, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Patrizia Turri, hoofd Human Resources bij Jobrapido, legt uit hoe je meestal positief en productief kunt omgaan met conflicten op het werk.

Kun je ons een voorbeeld geven van een werkplekconflict en hoe je daarmee om kunt gaan?

De meeste conflicten op het werk hebben te maken met verantwoordelijkheid, zoals wie is waar verantwoordelijk voor in een bepaalde rol. Er ontstaan vaak problemen wanneer een doel of deadline niet wordt gehaald. Dan gaat iemand op zoek naar een ‘schuldige’ die geen goede invulling heeft gegeven aan een bepaalde taak of overlappende verantwoordelijkheid. Je zou dit soort conflicten het best kunnen managen door ze te voorkomen: baken de taken en verantwoordelijkheden bij aanvang van het project duidelijk af.

Maar goed, als zo’n conflict toch ontstaat, moet je actie ondernemen.

Mijn advies is de kwestie samen met de direct betrokkenen te bespreken, in een vergaderkamer op het werk. Nooit in een open ruimte of waar anderen bij zijn. De beste aanpak is het probleem te scheiden van de persoon en te focussen op de oorzaak van het conflict. Probeer samen een oplossing te vinden.

Stel dat er een deadline nadert en een aantal essentiële taken zijn nog niet uitgevoerd. Dan is de vraag wat er is gebeurd. En vervolgens: wat kunnen we samen doen om het op te lossen? En wat kunnen we doen om herhaling te voorkomen?

Het is belangrijk dat alle betrokken partijen hun zienswijze kunnen geven en dat er een gezamenlijke oplossing wordt gekozen zonder met vingers te wijzen. Je lost conflicten op door een win-winsituatie te creëren en samen af te spreken dat zoiets niet nog eens mag gebeuren.

Hoe moeten we ons gedragen als het gaat om een conflict met mensen buiten de organisatie (klanten, leveranciers, samenwerkingspartijen)?

Ik zou zeggen dat de aanpak dezelfde is als wanneer je een conflict hebt tussen je eigen medewerkers: er moet in dialoog een basis van wederzijds begrip worden gevonden. Zorg dat je het probleem rustig en zonder stemverheffing bespreekt en scheid de persoon altijd van het probleem. In conflicten met externe partijen is het is belangrijk om je beleefd en professioneel op te stellen, want je vertegenwoordigt tenslotte je bedrijf.

Hoe kunnen we conflicten op het werk vertalen in kansen voor persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling?

Achteraf hebben we allemaal de wijsheid in pacht. Maar het is zaak eerlijk naar een probleem te kijken en jezelf af te vragen hoe je eigen gedrag of functioneren het ontstaan van het probleem had kunnen beïnvloeden. Welke keuzes hadden het conflict in de kiem kunnen smoren? Waar had je kunnen bijsturen? Hoe kun je ervoor zorgen dat het zich niet opnieuw voordoet? Leer van je fouten en richt je blik op de toekomst.