Waarom inclusiviteit en gelijkheid belangrijk zijn voor een stabiele, productieve werkomgeving.
Carrièretips

Advies voor een inclusieve, gelijke werkomgeving

Waarom inclusiviteit en gelijkheid belangrijk zijn voor een stabiele, productieve werkomgeving.

Inclusiviteit en gelijke kansen zijn kernelementen van een eerlijke en stabiele werkomgeving. Bedrijven maken beleid voor gedragsregels waarmee ze hun normen en waarden definiëren, maar als individuen en werknemers hebben we, ongeacht de functie die we bekleden, de morele verplichting om die normen en waarden te ondersteunen. Dat bevordert de onderlinge verhoudingen en vaak ook de productiviteit.

In de meeste gevallen hebben hogere managers een voorbeeldfunctie voor de onder hen vallende medewerkers, maar het creëren van een echt waardevolle bedrijfscultuur vergt een combinatie van een top-down en een bottom-up-benadering, zodat de hele piramide wordt afgedekt.

Hoe definieer en meet je nu het succes van een inclusieve en gelijke werkomgeving? Om te beginnen door rekening te houden met de taal die mensen gebruiken en het gedrag dat ze vertonen bij hun interacties.

We kijken eerst naar de twee kernelementen:

 

Inclusiviteit 

Forbes zegt: “Inclusiviteit is de enige schaalbare manier om binnen organisaties diversiteit te kweken.”

 Met beleidsmaatregelen implementeer je normen en waarden die leidend en inspirerend moeten zijn voor alle medewerkers van het bedrijf voor hun gedrag op de werkvloer. Speciale programma’s kunnen dat proces versnellen en verbeteren.

Een inclusieve werkomgeving is ook een plek van diversiteit (denk aan gender, nationaliteit, opleiding), waarbij iedereen zich geaccepteerd voelt, en betrokken is bij het reilen en zeilen van de onderneming. Gevallen van discriminatie moeten snel worden benoemd en leidinggevenden moeten elk signaal van uitsluiting serieus nemen. Een meerjarig strategisch ontwikkelingsplan biedt medewerkers houvast en doelen waar ze zich op kunnen richten.

 

Gelijkheid

In Nederland verbiedt artikel 1 van de Grondwet discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook. En een Europese richtlijn verbiedt discrimineren op basis van leeftijd, handicap, seksuele geaardheid en religie, ook buiten de werksfeer.

Doel van deze wet- en regelgeving is door het totstandbrengen van gelijkheid discriminatie, intimidatie en machtsmisbruik uit te bannen. Werkplekken met voldoende diversiteit creëren gelijkheid, waarbij verschillen worden erkend en gewaardeerd als een verrijkend aspect van culturele verscheidenheid.

Implementatie van periodiek te toetsen beleidsmaatregelen en werkwijzen geeft bedrijven de tools om bedrijfscultuur en people-management te verbeteren en vooruitgang te meten. Daarmee kunnen ze zich etaleren als prettige werkgevers.

 

Als je graag met mensen werkt en wil bijdragen aan een bedrijfscultuur waarin waarden en normen geen dode letter zijn, kan Jobrapido je helpen vacatures te vinden voor een functie als HR manager.